PDA

Xem bản đầy đủ : Phần mềm ứng dụng khảo sát hhmaps 2011ngochien
19-06-2012, 04:06 PM
Phiên bản cập nhật ngày 30/3/ 2012:
+ Thêm phần đăng ký qua USB
+ Sửa phần dịch chuyển thời gian các tệp tin Data Rinex
+ Chỉnh sửa chuyển biên tập GPS TBC thêm định dạng bản 2.0.
+ Chỉnh sửa vẽ trắc dọc phần chèn thủy văn lên trắc dọc.
+ Chỉnh sửa chuyến DPF, DCF sang NOVA.
+ Chỉnh sửa một số ứng dụng khác.
Phiên bản cập nhật ngày 27/12/ 2011:
+ Thêm phần tùy chọn kiểu vẽ trắc dọc, trắc ngang
+ Thêm phần dịch chuyển thời gian các tệp tin Data Rinex
Phiên bản cập nhật ngày 15/11/2011:
+ Cập nhật tất cả các tính năng của phiên bản cuối cùng trước ngày 15/11/2011
+ Fix toàn bộ các lỗi đã phát hiện của phiên bản cuối cùng trước 15/11/2011
+ Bổ sung biên tập bình sai 7 bảng Trimle Besiness Center 2.50
+ Chỉnh sửa lại biên tập 7 bảng
+ Chuyển định dạng Google Earth kml vào bản vẽ Autocad.
+ Chuyển bản vẽ Autocad sang định dạng Google Earth kml.
+ Mở và ghi định dạng KML trong mục chuyển đổi tọa độ WGS84<-->VN2000

39 ([Only registered and activated users can see links])