Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của HECO

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ. Thời gian: 8 giờ 00' thứ Năm, ngày 06/04/2023 Địa điểm: Tầng 2, Nhà Văn hóa - Thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP, Số 278, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Xem cụ thể như sau:
h


                                                                     
 

                                                                                 
                      

TẢI THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG