Cầu vượt đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định

Cầu Thị Nại là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nằm trong hệ thống cầu đường Nhơn Hội dài gần 7 km nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai (khu kinh tế Nhơn Hội). Do Công ty CP tư vấn thiết kế đường bộ Khảo sát và thiết kế (các bước BCNCKT, TKKT, BVTC).

Phần chính của cầu dài 2.477,3 m, rộng 14,5 m.

- Sơ đồ nhịp: 25x40+(70+3 x 120+70)+24x40.

- Cầu vượt biển bằng BTCT DƯL có chiều dài lớn nhất tại Việt Nam.

- Nối liền thành phố Quy Nhơn với khu đô thị mới trên bán đảo Nhơn Hội.

- Tĩnh không thông thuyền: Sông cấp II, B = 60m, H = 9m.

- Kết cấu nhịp: Dầm hộp liên tục BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng. Dầm giản đơn Super “T”.

- Kết cấu móng: Cọc khoan nhồi D = 1,5m và D = 1,2m.

 Mô hình cầu do Công ty thiết kế
Hình ảnh cầu đã hoàn thành và sử dụng ngày 12/12/2006