Trang chủ » Tải về » Quy trình quy phạm

TCVN 9401 2012 - Tiêu chuẩn KT đo và Xử lý số liệu GPS trong TĐCT
TCVN 9401 2012 - Tiêu chuẩn KT đo và Xử lý số liệu GPS trong TĐCT
TCVN 9401 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 364:2006 theo quy định khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Thông tin chi tiết
Tên file:
TCVN 9401 2012 - Tiêu chuẩn KT đo và Xử lý số liệu GPS trong TĐCT
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tải về » Quy trình quy phạm
Gửi lên:
04/04/2013 10:32
Cập nhật:
04/04/2013 10:32
Người gửi:
hecovn
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
425.39 KB
Đã xem:
15493
Đã tải về:
6599
Đã thảo luận:
1
Tải về
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File