Trang chủ » Tin Tức » TIN CÔNG TY

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thứ hai - 22/04/2013 21:07
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ, Ban kiểm soát khóa II (Nhiệm kỳ 2012 - 2016) tiến hành họp triển khai hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ. Thời gian: 13h30' ngày 22 tháng 4 năm 2013. Thành phần: 03 thành viên Ban kiểm soát. Nội dung chính cuộc họp:
1. Bầu Trưởng ban kiểm soát:
2. Phân giao nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát
3. Đề ra phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
Nội dung toàn bộ biên bản như sau:
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết