Trang chủ » Tin Tức » TIN CÔNG TY

Bài viết
Thông báo trả cổ tức của Công ty năm 2015

Thông báo trả cổ tức của Công ty năm 2015

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức, như sau:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 4

Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 4

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần của Công ty CP TVTK Đường bộ - Thay đổi lần thứ 4 ngày 27/10/2014. Nội dung thay đổi chính là thêm ngành nghề kinh doanh mới là Thiết kế công trình thủy lợi.


  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau